slubcover

Ślub za granicą: formalności

by • 26/03/2014 • ŚlubComments (0)2527

 

Wiadomo nie od dziś, że „serce nie sługa, nie zna co to pany, nie da się okuć przemocą w kajdany”. Nie wybieramy w kim i gdzie się zakochujemy, tak samo jak nie decydujemy o narodowości naszej drugiej połówki. Wszystko to jest nieważne, aż do chwili, gdy decydujemy się na ślub. Najważniejszą sprawą jest poznanie konsekwencji prawnych ślubu za granicą. Aby ślub był ważny w świetle polskiego prawa cywilnego, musi być zawarty w zgodzie z prawem cywilnym kraju, w którym jest zawierany.

 

Polski konkordat dotyczy jedynie polskich kościołów. Zawarcie ślubu w kościele za granicą jest uznawane przez polskie urzędy stanu cywilnego, wyłącznie, gdy dany kraj ma podpisany konkordat z Watykanem i fakt zawarcia związku małżeńskiego potwierdzi polskie MZS po długotrwałej procedurze. Należy pamiętać, by bardzo dokładnie sprawdzić wszystkie przepisy dotyczące zawarcia małżeństwa, aby nie być zaskoczonym ewentualnymi zmianami wprowadzonymi przez urzędników.

 

Ślub kościelny za granicą: Formalności

Sposób zawierania małżeństwa kościelnego poza granicami Rzeczypospolitej zasadniczo nie różni się od uroczystości odbywającej się w kraju. Narzeczeni powinni uzyskać zgodę od proboszcza z własnej parafii, odbyć trzy wizyty w poradni rodzinnej oraz nauki przedmałżeńskie. Dodatkową formalnością jest konieczność zgłoszenia się do polskiej placówki dyplomatycznej z prośbą o koordynat do polskiego księdza. Proboszcz polskiej parafii wystawia tzw. delegację, która określa właściwą parafię poza granicami kraju, w której odbędzie się ślub. Odebranie delegacji przez zagraniczną parafię gwarantuje otrzymanie świadectwa ślubu. Po ceremonii za granicą proboszcz jest zobowiązany przesłać kopię aktu ślubu do rodzimej parafii jednego z małżonków. Istotne jest, aby pamiętać, że ślub kościelny można zawrzeć tylko w kraju, który ma podpisany konkordat z Watykanem i w którym wyznawana przez narzeczeństwo religia jest powszechnie uznawaną.

 

Ślub cywilny za granicą: Formalności

Obywatele polscy mogą zawrzeć związek małżeński za granicą przed konsulem polskim lub przed miejscowym urzędnikiem stanu cywilnego.

Jeśli narzeczeni mają zamiar wziąć ślub w konsulacie powinni to zgłosić dwa miesiące przed planowanym terminem. Przyszli Państwo Młodzi zobowiązani są udać się do urzędu stanu cywilnego z prośbą o wydanie dokumentu zaświadczającego zdolność prawną małżonków do zawarcia związku małżeńskiego za granicą. W tym celu trzeba złożyć następujące dokumenty: odpis skrócony aktu urodzenia, dowód osobisty (do wglądu), pisemne oświadczenie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, dowód ustania małżeństwa, jeżeli wcześniej w takim pozostawali (wdowa/wdowiec – akt zgonu małżonka, rozwódka/rozwodnik – odpis orzeczeni rozwodu) oraz podanie o wydanie zaświadczenia.

 

nastepna

Pin It

Related Posts

Dodaj komentarz


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'catapult_add_cookie_css' not found or invalid function name in /public_html/wp-includes/plugin.php on line 525

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'yumprint_recipe_wp_head' not found or invalid function name in /public_html/wp-includes/plugin.php on line 525