kobieta 382

Transport specjalny towarów niebezpiecznych

by • 03/09/2018 • Styl życiaComments (0)519

 

Przewóz towarów niebezpiecznych jest najmocniej regulowaną prawnie odmianą transportu specjalnego. Dotyczące go przepisy i normy są bardzo restrykcyjne, a przy tym mogą różnić się w zależności od kraju, przez jaki przebiega trasa dostawy. Firmy przewozowe powinny więc być specjalnie wyposażone i dobrze zaznajomione z obowiązującymi zasadami, by zapewnić bezpieczny i sprawny transport ładunków tego typu. Co zalicza się do towarów niebezpiecznych i jakie zasady obowiązują przy ich przewozie?

 

Transport specjalny – co zalicza się do materiałów niebezpiecznych?

Transport specjalny obejmuje przewóz materiałów niebezpiecznych, czyli zagrażających życiu lub zdrowiu człowieka, środowisku naturalnemu lub mieniu. Zostały one skatalogowane i ponumerowane przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Katalog TN dzieli materiały niebezpieczne na odpowiednie kategorie  oraz nadaje im klasy w zależności od stopnia zagrożenia, jakie sprawiają.

 

Kategorie materiałów niebezpiecznych, których przewóz wymaga zastosowania transportu specjalnego, ujęte w katalogu TN, to:

– materiały wybuchowe lub przedmioty z materiałem wybuchowym, np.:

– naboje do broni,

– bomby,

– sztuczne ognie,

– gazy zapalne,

– gazy trujące,

– materiały ciekłe zapalne,

– materiały ciekłe wybuchowe odczulone,

– materiały wybuchowe odczulone,

– materiały grupy pakowania I,

– materiały utleniające,

– materiały trujące,

– materiały zakaźne:

– niebezpieczne dla ludzi,

– niebezpieczne dla zwierząt,

– materiały promieniotwórcze,

– materiały żrące.

 

Transport specjalny materiałów niebezpiecznych – jakie zabezpieczenia są wymagane?

Jednym z aktów prawnych, regulujących zasady transportu specjalnego materiałów niebezpiecznych, jest Międzynarodowa Umowa ADR. Ustalono w niej wymagane działania, mające na celu zapobieganie sytuacji, w których przewożone materiały mogłyby zagrozić ludziom i środowisku, a także niwelujące ewentualne szkody, gdyby doszło do groźnej sytuacji.

 

Działania te dotyczą przede wszystkim przygotowania pojazdu do transportu specjalnego, a także przeszkolenia załogi obsługującej przewóz towarów niebezpiecznych. Tylko określone pojazdy mogą przewozić materiały danego typu, by zapewnić im odpowiednie zabezpieczenie i stabilny stan podczas podróży. Muszą być także specjalnie oznakowane dla informacji kierowców oraz służb ratunkowych. Powinny posiadać również dodatkowe wyposażenie w razie kolizji czy wycieku, takie jak specjalne klapy na studzienki kanalizacyjne, zapobiegające wlaniu się do nich trujących cieczy, nieiskrzące latarki, specjalny płyn do przemywania oczu, maski ucieczkowe oraz wiele innych zabezpieczeń, zależnych od typu ładunku przewożonego transportem specjalnym.

 

Kierowcy oraz obsługa pojazdu, mający do czynienia z substancjami niebezpiecznymi, powinni przejść specjalne szkolenie zakończone egzaminem. Na szkoleniu poznają wszystkie możliwe zagrożenia, wynikające z transportu specjalnego różnego typu materiałów, uczą się je rozpoznawać, a także działać w sytuacjach kryzysowych, by zminimalizować szkody przy wypadkach, nie narażając przy tym swojego życia i zdrowia.

 

Zachowanie wszelkich norm dotyczących transportu specjalnego materiałów niebezpiecznych jest kluczowe przy przewozach tego typu, a jakiekolwiek niedopatrzenia w tym względzie mogą zostać surowo ukarane przy kontrolach Inspekcji Transportu Drogowego.

 

Pin It

Related Posts

Comments are closed.


Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'catapult_add_cookie_css' not found or invalid function name in /public_html/wp-includes/plugin.php on line 525

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'yumprint_recipe_wp_head' not found or invalid function name in /public_html/wp-includes/plugin.php on line 525